Filmvorführung / screening

by sg

Xwra Video and Media Art Festival

17- 21 Αυγούστου 2015
Τόπος Τεχνών Χώρα
Λελέϊκα Υπάτης , 35100, Ελλάδα
Το Φεστιβάλ Οίτης και ο Τόπος Τεχνών Χώρα διοργανώνουν στα πλαίσια του 9ου Φεστιβάλ Οίτης την πρώτη καλλιτεχνική συνάντηση σύγχρονης τέχνης Video Art με τίτλο «XWRA VIDEO & MEDIA ART FESTIVAL» με τη συμμετοχή 70 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο!
Το Φεστιβάλ Οίτης είναι μέλος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας της EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) , που είναι ένας πολιτιστικός πανευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος συγκροτείται και υποστηρίζει αποκλειστικά τα φεστιβάλ εκείνα που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους ποιότητα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Xwra Video and Media Art Festival
17- 21 August 2015
Artland Xwra
Ipati , Greece
The Festival OITHS and Artland Xwra together organize the first artistic meeting of contemporary Video Art entitled «XWRA VIDEO & MEDIA ART FESTIVAL» with the participation of 70 artists from all around the world!
Festival OITHS is a member of the European Platform of EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), a cultural European organization, which exclusively supports those festivals that stand out for their artistic quality and have a major impact at local, national and international level.
XWRA Video and Media Festival
Η πρόσβαση σε όλο και περισσότερα τεχνολογικά μέσα ανοίγει δρόμους σε νέες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Έτσι το βίντεο, η φωτογραφία ο υπολογιστής, ο ηλεκτρονικός ήχος γίνονται εργαλεία που αρκετές φορές συνδυάζονται με κλασικότερα όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, ο χορός και το σώμα και ανοίγουν μαζί νέα πεδία κριτικής και αναζήτησης. Το πρώτο XWRA βίντεο και media φεστιβάλ 2015 που θα πραγματοποιηθεί στον Τόπο Τεχνών Χώρα Υπάτης 17 με 21 Αυγούστου παρουσιάζει διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις νέων ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών εστιάζοντας κυρίως στις αυστριακές παραγωγές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές βιντεο, πειραματικων ταινιών μικρού μήκους, παρουσιάσεις – συζητήσεις, εγκαταστάσεις, δρασεις-παιχνιδια και live performance.
Θέματα προβολών:
- Βίντεο και πόλη
- Asifa Austria 30 χρονια πειραματικό Αnimation
- Πειραματικός κινηματογράφος
- Σώμα – Ήχος – Χώρος
- Transmedia
Παράλληλο Πρόγραμμα:
Παρουσιάσεις – Συζητήσεις, Performance,
Δράση-Παιχνίδι,Βίντεο εγγατάσταση
Διεύθυνση Προγράμματος: Άννα Βάσωφ
Με την υποστήριξη: Asifa Austria, University of Applied Arts Vienna – Transsmedia Arts, Gallerie Michaela Stock, eSeL Reception, Liza Snook / Virtual Shoe Museum, Φίλοι Κινηματογράφου Λαμίας, Φίλοι και Εθελοντές του Τόπου Τεχνών Χώρα
XWRA Video and Media Festival
Easy access to technological means opens doors to new forms of artistic expression. Inexpensive video and photo cameras, computers, and other electronic equipment become easily accessible tools for artistic production. These are often combined with classical media such as painting, sculpture, dance etc. forming new fields of criticism and creation. The first XWRA (Chora) video and media festival will take place at XWRA (Chora) Artland from 17-21 August 2015 and will presents 70 different international artistic positions focusing especially on Austrian productions. The program includes screenings of videos and experimental short films, presentations, discussions, installations, live performances and an installation game.
Topics:
- Urban Video
- Asifa Austria 30 years experimental animation
- Experimental Cinema
- Body – Sound – Space
- Transmedia
Parallel Program:
Presentation-Talks,Performance, Installations
Program Director: Anna Vasof
Thanks to: Asifa Austria, University of Applied Arts Vienna – Transsmedia Arts, Gallerie Michaela Stock, eSeL Reception, Liza Snook / Virtual Shoe Museum, Lamia Cinema Club, Friends and Volunteers of Artland XWRA
Συμμετέχουν με: / Participating with:
Πειραματικά έργα κινούμενων σχεδίων:
Experimental Animated Works:
Caro Estrada, Maria Lassnig, Renate Kordon, Mara Mattuschka, Anne Zwiener, Iby-Jolande Varga, Mirjam Baker & Mike Kren, Peter Mekutatatokushi, Sabine Groschup, Anna Vasof, Renate Quehenberger, Remo Rauscher, Thomas Draschan, Dextro, Flora Watzal, Veronika Schubert, Daniel Moshel, Adnan Popovic, Moucle Blackout, Clemens Kogler, Billy Roisz, Hubert Sielecki, Nikki Schuster, Lorenz Friedrich, Bady Minck & Stefan Stratil, Brigitta Bödenauer, Holger Lang, Thomas Renoldner, Claudia Larcher, Constantin Popp, Zsuzsanna Werner, Kurdwin Ayub
Curated by: Franziska Bruckner, Holger Lang, Stefan Stratil (30 Years ASIFA AUSTRIA)

Sabine Groschup     Liebe   1988

‘Εργα Πειραματικού Κινηματογράφου:
Experimental Cinema:
Bernadette Weigel, Gerald Zahn, Alexander Martinz, Ewa Stern, Katharina Lutzky, Pia Reschberger, Leonie Schlager, Renate Mihatsch, Jeremy Spies, Σπύρος Σκάνδαλος (Spyros Skandalos), Bernhard Staudinger
‘Εργα βίντετοτεχνης:
Video art works:
Jakub Vrba, Lisa Truttmann, Cynthia Madansky, Idil Kemer, Markus Hanakam , Roswitha Schuller, Marcello Mercado, Wolfgang Obermair, Johannes Bünemann, Franz Schubert, Marko Zink, Goran Škofić, Alexander Viscio, Evelyn Loschy, Marko Markovic, Bernd Oppl, Tabitha Dattinger, Astrid Sodomka, Anne Glassner, Martina Menegon, Clara Agnelli, Barbis Ruder, Alfred Lenz, Bob Erpelding, Nicole Weniger, Elena Slobtseva, Alex Etewut, Lyubov Shmykova, Maja Iskra Vilotijevic, Mathias Janko, Lukas Troberg, Mike Heindl, Αλέκος Μπουρελιάς (Alekos Bourelias), Χρήστος Μπουρελιάς (Christos Bourelias), Marlies Pöschl, Katharina Swoboda, Karina Smigla-Bobinski, Aydin Teker, Tomoko Mukaiyama, Masaya Kushino, Sanne Steijger, Dora Kloppenburg, Jan Pieter Middelkoop, Taco Zwaanswijk, Jeff Scher,
Συζητήσεις και παρουσιάσεις:
Talks and Presentations:
Mike Heindl, Αλέκος Μπουρελιάς (Alekos Bourelias), Χρήστος Μπουρελιάς (Christos Bourelias), Σπύρος Σκάνδαλος (Spyros Skandalos), Ewa Stern
Περφόρμανς:
Perfrormance:
Πολυξένη Σπυροπούλου (Polixeni Spyropoulou)
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΗN ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2007
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ …
BETWEEN MOUNTAIN OITHS
AND VALLEY
SPERCHIOS
AT THE SUMMER OF 2007
A NEW LAND WAS CREATED:
ARTLAND XWRA

http://xwra.gr/